Minnesord

Vi har nåtts av beskedet att Caroline Carro Ekman lämnat jordelivet efter många års sjukdom. Det talas mycket om kampen mot cancer och även om det för många är en kamp som de inte kan vinna, så var det just det som präglade Carro. Hon kämpade och gav allt och hon ville inte gärna tala om sjukdomen eller visa hur hon egentligen mådde.

Trots allt från dåliga till urusla dagar, var hon mer än engagerad och lojal mot Friiberghs golfklubb än de absolut flesta. Hon var alltid på plats och trots att vi alla såg att hon ofta kämpade sig igenom möten och kontakter. Avsaknaden av operativ chef hade gett henne ett större ansvar än vad som egentligen kunde krävas av henne. Men hon tog ansvaret och bar klubben på sina axlar under många år tillsammans med Stefan Törnberg.

Carro hade en särskild relation till några av klubbens mångåriga medlemmar och tillsammans med dem och övriga vänner och medlemmar i Friiberghs Golfklubb, vill styrelsen visa Carros kära och nära, att vi idag delar deras sorg. Tack Carro för all den kärlek och omsorg du visade klubben under alla år.

Styrelsen för Friiberghs Golfklubb.