Våtmarksprojekt 2017

Friiberghs Golfklubb har under 2017 gjort en stor miljöinvestering i ett våtmarks- och dammprojekt för att minska risken för ett växtnäringsläckage samt för att förbättra den biologiska mångfalden.

Om du är intresserad och vill titta närmare på dammar och de vattenflöden som ingår i systemet, ber vi dig att vara försiktig om det finns golfspelare på banan. Försök att hålla dig i kanten av golfbanans spelyta och följ gärna den röda linje som finns ritad på kartorna nedanför.

På varsin sida om klubbhuset finns skyltar som visar hur du bäst kan gå för att studera dammarna och vattensystemet.