Höstmöte i Brunnagården
onsdag den 14 november 2018,
kl 19.00

Härmed kallas medlemmarna till HÖSTMÖTE med Friiberghs GK.

 Vid höstmötet ligger fokus på:

– val av ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen

– val av revisorer och valberedning

Om du har frågor och synpunkter inför mötet ber vi dig kontakta

Anders Jarl på 070-650 82 30 eller anders@ajcon.se

Kaffe och smörgås serveras från 18:30 innan mötet öppnas.

Välkommen

Styrelsen

Föredragningslista:

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av ärendelistan.
 5. Anmälan av Övriga frågor för information/diskussion under p.11
 6. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 7. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 8. Fastställande av avgifter för 2019
  a. Medlems- och städavgift
  b. Spelavgifter
  c. Realvärde spelrätt
 9. Styrelse för verksamhetsåret 2019. Val av
  a.ordförande för en tid av ett (1) år
  b. sekreterare för en tid av 2 år
  c. två ledamöter för en tid av två (2) resp ett (1) år
  d. två suppleanter, enligt turordning, för en tid av ett (1) år
  e: en revisor jämte suppleant för en tid av ett (1) år
  (Auktoriserad revisor enligt löpande avtal)
  f. två ledamöter i valberedningen för en tid av två (2) resp ett (1) år
  g. presentation av ombud till FBG Golf AB:s bolagsstämma.
  h. ombud (1 pers) till Upplands Golfförbunds Årsstämma
 10. Behandling av styrelseförslag och inkomna motioner:
  a. Motion ombyggnad hål 4.
 11. Övriga anmälda frågor för information och diskussion.
  a. Presentation av planerade aktiviteter 2019
  b. Övriga anmälda frågor
 12. Avslutning

Styrelsen för Friiberghs GK

Motion_hål4

Lathund för betalningar via MinGolf

Klicka på bilderna för att se en större version!

1. Logga in på Min golf som vanligt.

2. Klicka på ”Mina sidor”, se bild nr 1.

3. Klicka på ”Mina betalningar”, se bild 2.

4. Kryssa i de avgifter du ska betala, och tryck på den gröna knappen ”Betala med kort”, se bild 3.

5. Fyll i dina kortuppgifter för att genomföra betalningen.

Friskvårdspeng

I o m det nya beslutet från Skatteverket att godkänna även golf som friskvårdsaktivitet, har vi satt samman fyra olika alternativ som vi hoppas att du kan få från det företag du är anställd på. Medlemsavgift i en golfklubb är undantagen men däremot kan du betala din kurser och egen träning på klubben med hjälp av friskvårdspengen.

Om ni inte känner till om ni har möjlighet att ta emot friskvårdsbidrag på företaget, föreslår vi att ni ställer frågan till ansvarig på företaget. Vid  köp via tredje part, som ex offentlig verksamhet ibland kräver, så är vårt krav att de pengar som kommer klubben tillgodo motsvarar samma belopp som övriga, utan trejdepartsavtal, betalar.

När du visar upp en underskriven rekvisition/beställning från företaget så fakturera vi kostnaden direkt.

Moms tillkommer.

Klicka på bilden till höger för att se våra fyra paket-erbjudanden!

Gräsroten

Du som spelar hos Svenska Spel – visste du att du kan stödja Friiberghs ungdomverksamhet genom Gräsroten? Gräsroten delar årligen ut 50 miljoner kronor till ungdomsverksamhet i hela Sverige. 2016 mottog Friibergh 2635 kr, med din hjälp kan vi öka den siffran!
Läs mer här!

Frivilliga gåvor och bidrag

till vår klubb kan sättas in på vårt gåvokonto ”Nya Friiberghs” på Sparbanken i Enköping.
Kontonummer: 8305-5 4318721-0