Banan är stängd för i år, välkomna tillbaka våren 2018!


NEDSLAGSMÄRKEN
Det är viktigt att man lagar nedslagsmärken på greenerna på rätt sätt. Här är en video som visar hur det går till!
Klicka här!

I söndags, den 13:e augusti, hade vi en extra städdag här på klubben. Vi arbetade främst med att snygga till kanterna på bunkrarna. Hela 27 duktiga medlemmar var här och hjälpte till! Stort tack till er!

Greenkeeper
Håkan Thern
072-315 71 33
greenkeeper@friiberghsgk.se
Kullanyby68@live.se

Banpersonal
Joacim Björklund
070-781 62 97
joacimbjorklund@hotmail.com

Banpersonal
Olle Wallin
070-316 31 13
ollewallin51@gmail.com

Banpersonal
Anders Wallin
070-660 17 54
a.wallin@hotmail.com