Anders Jonstam
Endast kväll 0171- 46 30 06
a.jonstam@telia.com
Varje år utförs en handicaprevision. Revisionen är baserad på föregående års spelande. Spelare som gjort längre uppehåll kan vända sig till klubbens Pro, för att få sitt hcp aktuellt.