Medlemskap på Friiberghs Golfklubb 2018

SPELRÄTTER

Vid höstmötet 2016 togs beslut om att konvertera samtliga familjespelrätter till enskilda spelrätter. Samtidigt har vi tagit beslut om att införa realvärde på spelrätterna istället för nominellt värde på som ligger på 15.000 kr. För 2018 är realvärdet satt till 1.000 kr vid nyförsäljning från klubben. Men innan klubben börjar sälja kommer vi även i fortsättningen att hjälpa till med att förmedla sälja begagnade enskilda spelrätter och då gäller 1.000 kr endast som riktvärde vid köp och sälj. Klubben tar ingen avgift för förmedlingen.

Förslag finns om att vi fr o m säsongen 2019 ska kräva innehav av spelrätter för att få spela på vår klubb. Det beslutet kommer att läggas fram för höstmötet.

Slide1

IMG_20130825_124233A

IMG_1456-copy