Frivilliga gåvor och bidrag till vår klubb kan sättas in på vårt gåvokonto ”Nya Friiberghs” på Sparbanken i Enköping.

Kontonummer: 8305-5 4318721-0

GAMLA FRIIBERGHARNA
Varje år samlas de medlemmar som var med från början, när klubben föddes. Inte alla tyvärr, men många. Och varje år har vi lika roligt med golf och sedan mat och prisutdelning.
Vinnarna för varje år har i uppdrag att ordna nästkommande års fest. Årets arrangörer var Sölwe Pettersson Och Yvonne Engman.
Och de som vann 2017 blev Sölwe Pettersson med Bosse Engman! Så samma familjer bjuder in till 2018 års festligheter!
Bildbevis här!