Medlemsundersökning

Den 14 september går säsongens tredje och sista medlemsenkät Players 1st ut till våra medlemmar.

Players 1st är ett kostnadsfritt verktyg från Danmark som Svenska Golfförbundet och över 300 svenska klubbar deltar i. Även klubbar i Finland, Norge, Danmark och Holland deltar, vilket gör verktyget mycket kraftfullt

Styrelsen är mycket angelägen om att du tar dig tid att svara på enkäten. Den kan hamna i skräpmailen, så håll utkik! Resultatet från dina och övriga medlemmars svar blir ett viktigt instrument i klubbens ständiga utvecklings- och förbättringsarbete, som gynnar både gäster och personal och därmed särskilt dig som medlem!

/Styrelsen

Frivilliga gåvor och bidrag till vår klubb kan sättas in på vårt gåvokonto ”Nya Friiberghs” på Sparbanken i Enköping.

Kontonummer: 8305-5 4318721-0

GAMLA FRIIBERGHARNA
Varje år samlas de medlemmar som var med från början, när klubben föddes. Inte alla tyvärr, men många. Och varje år har vi lika roligt med golf och sedan mat och prisutdelning.
Vinnarna för varje år har i uppdrag att ordna nästkommande års fest. Årets arrangörer var Sölwe Pettersson Och Yvonne Engman.
Och de som vann 2017 blev Sölwe Pettersson med Bosse Engman! Så samma familjer bjuder in till 2018 års festligheter!
Bildbevis här!