Tävlingsregler

Anmälan till respektive tävling görs via GIT. Observera att din tävlingsanmälan är bindande. Endast sjukdom är laga förfall. Var vänlig meddela kansliet på tel 0171-46 30 12 så tidigt som möjligt på tävlingsdagen (eller tidigare…) om du är sjuk. Detta bl a för att underlätta för tävlingsledarteam att placera om bollarna.

Förutom Spel- och Tävlingshandbok, Regler för golfspel och Handicaphandbok gäller följande bestämmelser vid tävlingar på Friiberghs Golfklubb:

1. För att få starta i klubbens tävlingar fordras att årets spelavgift är erlagd och att vederbörande       har handicap.
_____________________________________________________________________
2. Anmälan görs via golf.se, eller i ”nödfall” per telefon. Anmälan via fax eller e-post kommer ej att accepteras. Avanmälan som ej gjorts före anmälningstidens utgång är bindande för erläggande av anmälningsavgift. Vid överanmälan gäller principen anmälningsordning.
_____________________________________________________________________
3. Vid anmälan skall golf-id, och ev klass anges. Se även till att hålla aktuellt handicap uppdaterat i GIT.
_____________________________________________________________________
4. Anmälan till tävling göres senast kl. 09.00 dagen före tävling. Starttider anslås i klubbhuset och på hemsidan (om vi länkar via GIT API) samt på golf.se senast kl. 12.00 dagen före tävlingen. Efteranmälan godtages normalt inte, tävlingsledningen avgör.
_____________________________________________________________________
5.  Spelare måste betala fastställd anmälningsavgift samt hämta ut sitt scorekort senast 30 min före utsatt starttid.
_____________________________________________________________________
6. Spelare med hcp 37 – 54 spelar i klubbens hcp-tävlingar på hcp 36.
_____________________________________________________________________
7. Pristagare skall hämta sitt pris själv eller via ombud. I annat fall går priset vidare till nästa placering.
_____________________________________________________________________

Tävlingskommittén i Friiberghs Golfklubb har beslutat att från och med 1 maj 2013 kan man ställa upp i vilken klubbtävling som helst med EGA Exakt Handicap, men det är bara spelare med EGA Exakt Tävlingshandicap som kan erhålla pris. I en par- eller lagtävling krävs det att alla spelarna har EGA Exakt Tävlingshandicap. Vi kommer alltså endast att dela ut pris i våra klubbtävlingar till dem med EGA Exakt Tävlingshandicap från och med maj 2013.

 

Lokala Regler

Friiberghs Golfklubb tillämpar Svenska Golfförbundets Generella regler
Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling.

OUT OF BOUNDS (Regel 27) HÅL 12
hål 12 definierar vita pinnar i viltstaketet gränsen för out of bounds.

VATTENHINDER (Regel 26)
Omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder.

HÅL 11 (regel 26-1)
Vattenhinder före  green är naturkänsligt område (Trefaldighetskällan). Boll i detta hinder får varken spelas eller hämtas. Regel 26-1 tillämpas.

MARK UNDER ARBETE (MUA) (Regel 25-1)
a. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
b. Mark under arbete varifrån spel är förbjudet identifieras av blåvita markeringar.
c. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.
d. Myrstackar är MUA
e. Skador i bunker förorsakade av kraftigt regn eller bevattningsanläggning är MUA.
f. Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet är MUA.

BOLL SOM OAVSIKTLIGT RUBBAS PÅ GREEN (Regel 18–2, 18–3 och 20–1)
När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18–2, 18–3 och 20–1. Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.
Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

VÄGAR (Regel 24-2)
Vägar är att betrakta som oflyttbara hindrande föremål och regel 24-2 är tillämplig.

ELSTÄNGSEL MOT VILDSVIN (Regel 24-2)
Är att betrakta som oflyttbart hindrande föremål. Regel 24-2 är tillämplig. Lättnad medges då det råder störande inverkan för stans eller sving, dock ej då bollen ligger i ett vattenhinder.

PLATTOR/LOCK mitt i fairway som markerar 50/100/150/200 meter fågelvägen till greenens mitt är oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)

AVSTÅNDSMÄTARE (Regel 14-3)
En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (tex nivåskillnader, vindstyrka, osv), bryter spelare mot Regel 14-3.

DROPPZON HÅL 5
Boll som hamnar bakom green i nysådda gräset på hål 5 får spelas från droppzonen vid sidan om green.

GOLFBIL
Får endast användas mot uppvisande av läkarintyg vid tävling.

Plikt mot brott mot lokal regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag
Plikt mot brott mot lokal regel gällande avståndsmätare: Diskvalifikation

FLAGGPLACERING PÅ GREEN
Färgen på flaggan anger var på green hålet är beläget.

Bakre tredjedel av green – Vit flagga
Mittre tredjedelen av green – Gul flagga
Främre tredjedelen av green – Röd flagga