Regler och rutiner kring Spelrätter och U-spelrätter

Spelrätten är ett bevis på att du är spelrättsmedlem i Friiberghs GK med tillgång till banan samt för spel inom GKplus. Spelrätten är att betrakta som en värdehandling och ges ut av driftbolaget FBG Golf AB. Ta kontakt med kansliet om du vill köpa en spelrätt. Vi hjälper till med förmedling av enskilda spelrätter för dig som vill köpa eller sälja.

SPELRÄTTER OCH SPELRÄTTSBOK
Samtliga spelrätter (och U-spelrätter) är numrerade och införda i särskild spelrättsbok. Spelrättsboken är ett krav enligt gällande stadgar och utgör det godkända register som samlar alla utfärdade spelrätter i särskild nummerserie med namn på ägaren.

FAMILJESPELRÄTTEN KONVERTERAD
Samtliga familjespelrätter har under året konverterats till enskilda spelrätter och till U-spelrätter för de juniorer, 15-21 år, som var aktiva under hösten 2017 och ingick i familje-spelrätt. Istället för den tidigare lägre familjeavgiften, kommer familj (2+2) att betala sin egen avgift i framtiden. Dock kommer familjer att betala en maximal avgift som motsvarar den familjeavgift ni betalat tidigare. Vi har även infört en maximal avgift för par.
Om du fysiskt vill byta din familjespelrätt mot nya enskilda spelrätter och nya U-spelrätter, eller din gamla enskilda spelrätt mot ny spelrätt, får du kontakta vårt kansli/receptionen.

ENSKILD SPELRÄTT MED REALVÄRDE
Fr o m 2018 finns alltså endast enskilda spelrätter och enligt beslut på vårmötet 2017 kommer kostnaden för en spelrätt att styras av ett realvärde (1 000 kr för 2018) istället för tidigare ett fast nominellt värde. Realvärdet ska ses som riktvärde vid köp och försäljning mellan medlemmar och kommer också att styra försäljningspriset när klubben säljer nya spelrätter efter det att återlämnade (återtagna) spelrätter är slut.

U-SPELRÄTT 16-21 ÅR
Junior, 16-21 år, som ingått i familjespelrätt under 2017 erhåller sin U-spelrätt utan kostnad. Aktiva juniorer hösten 2017, som varit aktiv medlem i minst två säsonger tidigare (2016-17) kommer också att få en U-spelrätt utan kostnad. Fr o m 2019 gäller detta även för barn som under året fyller 16 år och som varit aktiva under minst två år tidigare. Däremot får ny juniormedlem, 16-21 år, köpa sin spelrätt för 500 kr fr o m nästa år 2018. Vid 22 års ålder (fr o m 2019) kan U-spelrätten utan kostnad ersättas av en Enskild spelrätt.

FÖR DIG SOM HAR SPELRÄTT
Samtliga spelrätts- och U-spelrättsmedlemmar ska årligen betala sin medlemsavgift på 200 respektive 500 kr till Friiberghs GK oavsett om du senare betalar spelavgiften för års, vardags- eller greenfee-medlemskap. Den tidigare tvingande passiva avgiften, fungerade mer som en straffavgift, och är borttagen.

FÖR DIG SOM HAR INTE HAR SPELRÄTT
Passa på att köpa en spelrätt snarast. Kostnaden på 1 000 kr får du tillbaka på två år och med spelrätten har du också tagit det första steget mot att spela gratis inom GKplus.