Anders Jarl Ordförande
Styrelsen / AU / FBG Golf AB

Tel bostad: 0171-461015
Mobil: 070-650 82 30
anders@aj-con.se


Kjell Gustafsson Ledamot
Ekonomiansvarig /Förvaltning

Tel bostad: 0171-46 30 17
Mobil: 070-600 31 98
kjell.gustafsson@gmail.com


Kristina Thern  Ledamot
Sekreterare/admin.

Tel bostad:
Mobil: 070-565 74 02
stina.thern@hotmail.se


Per-Johan Pettersson
Klubbverksamhet

Tel bostad:0171-520 79
Mobil:070-949 94 04
lillkumlagard@gmail.com


Olle Samson  Ledamot
Byggnader

Tel bostad: 0171-53060
Mobil:070-358 30 60
samson.o@telia.com

Patrik Nilsson
Marknad

Mobil: 070 958 54 68
pknil@comhem.se


Peter Sandberg Ledamot
Bana

Tel bostad: 0171-86177
Mobil: 070-522 96 05
petersandberg1@hotmail.com

dam-grey
Birgitta Alkefjärd Suppleant
Klubbverksamhet

Tel bostad: 018-38 62 59
Birgitta.alkefjard@hotmail.com

herr-grey
Willy Nilsson Suppleant
Miljöansvarig

Tel bostad: 0171-46 03 23
Mobil: 070-589 66 45
wi-vent@telia.com

Revisor

Tommy Helmerskog
Mobil: 070-655 89 15
tommy.helmerskog@se.gt.com
________________________________________
Revisor
Väino Vimberg
Tel bostad: 08-580 38 337
v.vimberg@tele2.se
________________________________________
Suppleant
Leif Ahlström
Mobil: 070-540 47 00
ahlstrom@home.udac.net

Valberedning

Ledamot
Vakant
______________________________________________
Sammankallande
Vakant

FBG Golf AB

Anders Jarl
Kjell Gustafsson
Thomas Sved
Kristina Thern
Olle Samson
Patrik Nilsson
Peter Sandberg