Efter några år av återhållsamhet och övertro på det som varit och är, har styrelsen under 1,5 år medvetet och med krafttag arbetat för att skapa en trygg och stabil grund för klubbens och driftbolagets framtid. Tappet av medlemmar är absolut ett resultat av misstro mot styrelsens förmåga att sköta klubben vilket därför blivit ledstjärnan i vårt arbete: Att vinna tillbaka alla medlemmars, även tidigare medlemmars, förtroende och att återskapa det goda rykte klubben tidigare har haft bland golfare i närområdet!

Allt handlar dock om ekonomi. Vad saker kostar och vad man får för pengarna? Vi är inte ensamma på marknaden och nuvarande styrelse tror inte på att konkurrera om medlemmar genom att hålla låga priser. Tvärtom tror vi att just detta är största boven i det som hänt. Vi behöver inte skämmas för vår produkt. Istället ska vi övertyga”publiken” och presumtiva medlemmar, genom att höja kvaliteten och bli duktigare i allt! Vi måste bli mer professionella och absolut lära oss att ta ”rätt” betalt för våra tjänster!

Det svåraste med att sälja en upplevelse är att kunna beskriva ”produkten” på ett korrekt sätt för kunden. Vi har diskuterat värdeord och tagit åt oss av de undersökningar som görs regelbundet, ex Golfhäftet, där vi alltid får bra betyg för mottagande och service.

Läs mer om vårt arbete mot Vision 2020 via länken nedan!