Protokoll

Inför Vårmötet 2024. Brunnagården 3 april kl 18:30

Föredragningslistan

Årsredovisning 2023 GK

Verksamhetsberättelse

Motion: medlemsrätt/Spelrätt

Motion: Vision/Värdegrund

Stadgar i klubben

__________________________________________________________________________________________________________

Tack alla som var med på höstmötet den 25 oktober 2023, nedan finner ni information från mötet.

Stadgar i klubben

Protokoll Höstmöte 231025

Höstmöte 2023

Röstlängd

Agenda Höstmöte