31/3 2024 har Friiberghs GK har nu avslutat sin verksamhet på Kalmarvägen 3 i Bålsta

Golfhallen i Bålsta

Vi ser att en verksamhet för inomhusgolf är viktig och vi ser att vi behöver göra den i en föreningsform. Detta för att hålla kontakten med vår berfintliga medlemmar, vara en attraktiv klubb där vi erbjuder golf hela året med träning och verksamhet för alla åldrar.

Samtidigt växer inomhusgolfen och utvecklas,  man ser detta även på en riksnivå och vi behöver ha likvärdig teknik och kunskap som golfförbunder arbetar med.

Vi arbetar nu i projektet där vi vill använda en befintlig hall/lokal i Bålsta i en mer ekonomisk bättre lösning och i samarbete med befintlig verksamhet samtidigt där vi då får en 3:e part som vi kan jobba med en stabil teknik och daglig drift.

Detta för att ha en anpassad kostym där vi inte tappar fokus på vår huvudverksamhet golfbanan men även för att bibehålla och bygga kvalitén för inomhusgolfen.

Vi återkommer inom kort med mer intressant information.

15/4 2024

Styrelsen på Friiberghs GK”