Lokala regler

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).
Uppförandekod (Regel 1)

1. Pliktområde som begränsas av röda pinnar med grön topp på hål 11 är förbjudna att beträda.

Out of bounds

1. Vid spel på hål 1 vänster sida, på hål 6 höger sida, på hål 8 vänster sida vid tee, på hål 9 bakom green, på hål 10 höger sida, på hål 11 höger sida, på hål 12 höger sdia, på hål 14 höger sida efter dogleg, på hål 15 vänster sida, på hål 17 bakom green samt på hål18 vänster sida är Out of bounds som definierat av vita pinnar.

Pliktområden (Regel 17)

1. Vid spel på hål 4 vänster sidan, på hål 11 vänster sida, på hål 12 vänster sida samt på hål 16 är röda pliktområden, som definieras av röda pinnar och enbart är markerade på en sida, är oändliga.

Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål

1. Om en spelares boll ligger i anslutning till nät bakom green på hål 1, har spelaren som alternativ till lättnad utan plikt enligt regel 16.1, ta lättnad utan plikt i droppzonen placerad till höger om green 1. Modell för lokal regel 8 E-1.2

2. Om en spelares boll ligger på banan och inom två klubblängder från det elektriska gränsstaketet på hål 12, på hål 17 och på hål 18 får spelaren, utan plikt, ta lättnad enligt Regel 16.1 och då som referenspunkten använda punkten som är två klubblängder från staketet och är på samma avstånd från hålet. Modell för lokal regel 8 E-7 är tillämpbar.

Spelförbudszon (Regel 17)

1. Pliktområdet på hål 11 definierat av röda pinnar med grön topp, är spelförbudzon. Modell för lokal regel 8E-8.2 är tillämpbar.