Träning

På Friibergh finns det aktiva träningsområden för att träna själv. Önskar du stöd i din träning så kan du träna i olika former av gruppträning eller boka privatlektioner. Vi har tillgång till simulatorer som kan bokas via vår Tränare.

Mina kurser & lektioner

Välkommen att träna på Friiberghs GK!


För bokning och mer information:

Tel.nr: 0171-46 30 12 (val 3)

Anmälan och mail: tranare@friiberghsgk.se

Betalning sker till i receptionen på klubben.

Privatlektioner

Juniorträning

Ansökan om medlemskap